برگزاری مسابقه کتابخوانی دهه فجر

09:57 | 1395-12-01

به نام خدا

مسابقه کتابخوانی دهه مبارک فجر در کانون فرهنگی مسجد امام حسن مجتبی (ع) برگزار گردید.

این مسابقه در دو مقطع و با حضور حدود صد نفر و به شکل حضوری برگزار شد و به 24 نفر از برگزیدگان جوایزی به ارزش 25 میلیون ریال تقدیم شد.

مسابقه با موضوع کتابهای دفاع مقدس برگزار شد:

مقطع اول: ایرج خسته است

مقطع دوم: گلستان یازدهم

مسجدامام حسن مجتبی ع کانون مسابقه کتابخوانی گلستان یازدهم