محفل انس باقران کریم

23:36 | 1397-02-22
روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت محفل نورانی انس باقران باحضور قاری بین المللی استادحمید شاکرنژاددر مسجدجامع امام حسن مجتبی دهقانویلا برگزار شد. محفلی مملو از ایات وحی که باصوت زیبای استاد شاکرنژاد به راستی دل هارا روانه ی بهشت معارف الهی میکرد.
محفل انس باقران کریم _استاد حاج حمید شاکرنژاد_مسجد امام حسن مجتبی