اخبار > اینجا دهقان ویلاست ... محرم 94

11:03 | 1394-08-12

«اینجا خیابانی در دهقانویلای کرج است که چند سالی است پاتوق نذری های مختلف شده است. یک طرف خیابان لبو میدهند، سوی دیگر چغندر پخته و خوراک لوبیا. در مسجد محل هم که بساط سالاد ماکارونی به راه انداخته بود. از این دست نذری های ارزان قیمت جوان پسند زیاد بود.»

متن فوق گزارشی است مصور که مجله همشهری جوان در شماره اخیر خود از ایستگاه صلواتی برو بچه های مسجدی دهقانویلا منتشر کرده است.

محرم دهقان ویلا ایستگاه صلواتی همشهری جوان