مسابقه کتابخوانی

20:37 | 1395-07-10

بسمه تعالی

به منظور تعمیق آموزه های عاشورایی امسال در ماه محرم مسابقه کتابخوانی با موضوع سلوک عاشورایی و محوریت کتاب دین و دینداری تالیف ایت الله حاج آقا مجتبی تهرانی برگزار خواهد شد.

جزییات برنامه در تصویر پیوست قابل توجه میباشد.

سلوک عاشورایی امام حسین ع حاج اقا مجتبی تهرانی کانون